Příspěvky

RASTRY PRO SÁDROKARTONY A ZATEPLENÍ PODKROVÍ

Obrázek
Další kapitolou ve stavbě našeho domu jsou sádrokartonové stropy. Sádrokartonové podhledy máme kromě technické místnosti a úklidové místnosti pod schody všude, takže bylo potřeba připravit nejdříve rastry. Ty nám trvaly skoro 14 dní. Přibližně jsme spočítali a objednali materiál. Následně jsme jen přikupovali, co zrovna chybělo.  V podkroví máme v obytných místnostech (pokoje a ložnice) výšku podhledu 8cm a na šikminách 6cm, tak aby byla světlá výška místnosti co nejvyšší. Na chodbě, v šatně a v koupelně je potom podhled vysoký 23 cm, především vůli rozvodům vzduchotechniky. U nižšího podhledu jsou CD profily kotveny pomocí přímých závěsů do OSB. U vyšších podhledů je dvojitý rastr s použitím vodících CD profilů zavěšených na drátech s okem a závěsů s perem. Závěs s perem a drát s okem 25cm Přímý závěs 12 cm Rastr s přímými zavěsy: Pomocí laseru jsme si odměřili výšku pro UD profily a ty po naměření a přilepení akustické pásky přidělali natloukacími hmoždinkami (6x35mm) do stěny. Násle

KOLEKTOR PRO TEPELNÉ ČERPADLO

Obrázek
Přes svátky jsme měli k dispozici bagr, takže úkol zněl jasně. Hrabat a hrabat. Měli jsme v plánu zakopat 350m PE trubky. Nakonec se nám podařilo (lépe řečeno manželovi) vykopat a položit cca 320 m trubky za 9 dní. Výkop na kolektor byl široký 1 m a hluboký 2m, někde i více. V původní nabídce od Acondu na tepelné čerpadlo jsme měli 250m kolektoru. To jsme si říkali, že se nám krásně vejde. Délka v nabídce je ovšem čistě orientační a skutečná délka kolektoru je závislá na vícero faktorech a vypočítává ji technik ze společnosti Getra, která s Acondem spolupracuje právě na kolektorech pro čerpadla. My potřebujeme 300 ale domluvili jsme se, že nám pošlou 350m s tím, že se pokusíme zakopat co nejvíce. Čím je totiž kolektor delší, tím lépe regeneruje a je účinější. Přišlo nám tedy klubo 350 m PE trubky v průměru 40, což už je síla a rozmotávání nám dalo dost práce, protože trubka je už hodně silná a nepoddajná. kolektor musí být zakopán v hloubce minimálně 1,5 m a 1 m od sebe. Manžel kopal v

ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY

Obrázek
Jakmile se dalo na anhydrit bezpečně vstoupit a chodit po něm, vrhli jsme se na rozvody vzduchotechniky. Rekuperační jednotky i rozvody máme od firmy Tehrmwet, která nabízí tři druhy instalace - na klíč, "Pan Lorenz" - kde Vás provází instalací pomocí rad a komplet svépomocí. My se rozhodli pro svépomocnou montáž.   Rozvody vzduchotechniky máme kombinované - spiro i flex. Začali jsme instalací rozvodných boxů ve spižírně, kde nám vede i nejvíce trubek. Podle plánu od Thermwetu jsme postupně osazovali a spojovali jednotlivé prvky. U přívodů i odvodů vzduchu v místnostech jsme zatím neosazovali koncové prvky ale nechávali jen trubky s rezervou pro pozdější připojení.  Přívod a odvod vzduchu do patra vede ve spiru v průměru 125mm. Nahoře jsou pak rozvodné boxy a do jednotlivých místností v podkroví už vedou pouze flex trubky. Spiro potrubí jsme ke stropu přidělávali pomocí objímek, flex trubky potom pomocí stahovacích pásek navrtaných do stropu. V podkroví, kde máme OSB jsme nav

PODLAHOVÉ TOPENÍ A ANHYDRIT

Obrázek
Podlahové topení jsme měli v plánu pokládat svépomocí, ovšem z důvodu úspory času (teď už opravdu spěcháme kvůli termínu porodu) jsme zvolili firmu Acond, která nám bude dodávat tepelné čerpadlo. Na lití podlah jsme zas domluvili firmu litipodlah.cz z České Lípy.   Pokládka podlahového topení byla domluvená na 24.11. a trvala jeden den - od 11 do 20 hodin. Chlapi přijeli celkem ve třech lidech a hned co přijeli, se pustili do práce. Dva nejdříve položili folii zatímco jeden se hned pustil do kompletace rozvaděčů. Pak začali tahat trubky jednotlivých okruhů. V domě máme celkem 11 okruhů - 5 dole a 6 nahoře. Topení je všude kromě spižírny, prostoru pod schody, pod vanou a kus ve sprchovém koutě, blízko sprchového kanálku.   Dole máme celkem 23 cm podlahového polystyrenu, takže příchytky a trubky krásně držely. Nahoře ale máme kročejovou vlnu od Isoveru a tady nastaly trochu komplikace. Příště bych zvolila polystyren i nahoru. Příchytky ve vlně tak dobře nedrží. Což se ukázalo následně i

PODLAHOVÝ POLYSTYREN A KROČEJOVÁ IZOLACE

Obrázek
V podlaze máme celkem 23 cm polystyrenu 150S ve vrstvách 5+8+10cm. Do podkroví jsme zvolili kročejovou izolační vlnu Isover T-N v tloušťce 3 cm. Na izolaci přijde podlahové topení na folii, které necháme zalít 55 mm anhydritu pevnosti 20 MPa dole a 25 MPa nahoře.  Pro prvstní vrstvu EPS jsme zvolili 5 cm, aby se tam schovaly všechny kabely i trubky vody. Při kladení desek jsem používali laser, který ukazoval finální výšku podlahy a desky usazovali dle toho - někde byly potřeba seříznout nebo přilepit (díky nerovnostem na hydroizolaci). Seřezávali jsme zalamovacím nožem nebo pilou na EPS. Obojí šlo, ale vznikalo opravdu hodně odpadu. Napříště bychom si pořídili třeba plazmový nůž nebo vyrobili řezačku z odporového drátu. Pro lepení jsme používali pěnové lepidlo na cihly, protože to se narozdíl od klasické pěny nerozpíná. Kde bylo potřeba, jsme desky přilepili, zatěžkali a pokračovali dál. Desky jsme kladli na vazbu a další vrstvu do kříže, tak aby nikde nebyla spára, která by vedla přes

ZATEPLENÍ STŘECHY FOUKANOU IZOLACÍ

Obrázek
Zateplení střechy je provedeno foukanou celulózovou izolací climatizér plus od společnosti CIUR v tlouštce 40 cm na ploše cca 90m 2 . Realizaci provedla firma Izotrade s.r.o. 10.11.2020. Celkem máme nafoukáno 46 kubíků celulózy. Pro celulózu jsme se rozhodli především kvůli hodnotám fázového posunu tepla, které je mezi izolanty nejlepší. Znamená to, že v létě izolace dlouho odolá vysokým teplotám venku a nepustí je dovnitř - prostě se v podkroví neuvaříte ani v parných dnech. Navíc se jedná i přírodní a recyklovaný materiál což se mě osobně velmi líbí. Samotná realizace proběhla velmi rychle a hotovo bylo za nějakých 3,5 hodiny. Pánové z Izotrade ráno přijeli, připravili si vše potřebné, napojili hadice a začali hned foukat. Izolace v pytlích se sype do násypky a pomocí šněků a vzduchového čerpadla se žene skrz hadici, kam je potřeba. Dosah je až 100 m, takže pánové ani nemuseli zajíždět na pozemek. Jediná nevýoda je, že při aplikaci izolace dost práší, což by znamenalo problém, pokud