HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY


Po patřičném zatvrdnutí betonu byla na řadě hydroizolace a radonová izolace.


Před samotným položením hydroizolace jsme museli desku nejdříve opatřit asfaltovým penetračním lakem. Ten jsme postupně rozlévali na desku a válečkem roztírali. Po důkladném uschnutí jsme začali se samotnou hydroizolační vrstvou - tedy dvěma vrstvami.

Jako první máme vrstvu hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tu jsme natavovali v celé šíři, tedy 1 m a to z toho důvodu, že 15 cm z ní je přesah přes okraj desky a také proto, že na tuto vrstvu jde ještě radonová izolace GLASTEK AL 40 MINERAL a protože spoje izolací, by neměli být nad sebou, musela být spodní vrtsva větší než ta vrchní. Druhou vrstvu izolace jsme natavovali v půlmetrových pásech.

Začali jsme nejdříve na straně, kde nevedou žádné prostupy, abychom si mohli práci nejdříve vyzkoušet a našli si svůj postup a pracovní tempo. To se vyplatilo, protože pak už byli je strany s prostupy, tedy složitější.
Roli hydroizolace jsme nejdříve umístili na desku tak, aby byla rovně a měla přesahy 15 cm přes okraj desky. Kousek jsme odmotali a překlopili začátek, tak abychom  ho mohli natavit. Roli jsme pak smotali zpět a postupně najřívali a romotávali.
Když byl celý pás přitavený, uhladili jsme zednickou lžící okraje a přitavili i uhnutý okraj. Šlo to pomalu ale šlo to.

Co se prostupů týče, tak u kanalizace, které končí pár cm nad deskou jsme jednoduše v místě prostupu vyřízli otvor a nahřátý pás pak přetáhli přes prostup. Rožhavenou zednickou lžící jsme pak hydroizolaci okolo prostupu pořádně uhladili. Pak jsme pokračovali dál už standardně - postupné nahřívání a rozbalování role hyroizolace. Je důležité aby se plamen vůbec nepřiblížil k plastovému potrubí. Mohlo by dojít k deformaci a neumím si představit opravu...

V místě prostupu chrániček vody, elektřiny a tepelného čerpadla pak byl postup obdobný, ale protože chráničky čouhaly 50-100 cm nad desku, bylo potřeba nahřát a navléct jen kousek hydroizolace. Proto jsme natavování ukončili cca 10-15 cm před prostupy a pokračovali zase 10-15 cm za nimi. Zbylý kus jsme uřízli přesně na míru a pečlivě naměřili a vyřízli otvory pro prostupy.


Druhou vrstvu izolace jsme pak natavovali stejně jako tu první - pouze s tím rozdílem, že se už jednalo pouze o půlmetrový pás a neměl přesah přes okraj desky, takže práce byla jednodušší a rychlejší.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

DRENÁŽ A ZÁSYP ZÁKLADŮ

HYDROIZOLACE SOKLU A ZATEPLENÍ XPS

RASTRY PRO SÁDROKARTONY A ZATEPLENÍ PODKROVÍ