SKLÁDANÝ BETONOVÝ STROP


Stropní konstrukci máme skládanou, betonovou. Mezi stropní nosníky, uloženými na stěnách se usazují stropní vložky a celý strop se, vyztužený kari sítěmi a jinou ocelí, zalije betonem.Materiál jsme objednali od společnosti Neico ze Slaného. Ve sjednaný den, přijelo auto s rukou a materiál se vyskládal na pozemek. Nosníky jsme potom naskládali na vrch poslední řady cihel a roztahali je po celé šíři cca 60cm od sebe. Následně jsme usadili první a poslední řadu stropních vložek, tak abychom si nosníky dali do přesné vzdálenosti od sebe. Poté jsme nosníky podepřeli stojkami a začali sázet vložky podle kladečáku. Nutno říct, že oproti VPC cihlách byly vložky lehčí, ale oproti miako keramickým vložkám je to pořád tíha. Celá konstrukce se následně nadzvihne, v našem případě, o 1,2 cm. To proto, aby se strop neprohnul pod svou vahou a vahou betonu a nebyl pak prohnutý směrem dolů.Protože máme poslední řadu cihel z vyrovnávacích bloků, nemusíme řešit opatření proti zatečení betonu do elektrokanálků. V opačném případě bychom buď kanálky vypěňovali montážní pěnou nebo dávali pás asfaltové lepenky, tak aby beton nemohl zatéct dovnitř cihel.


Do konstrukce stropu ještě přijdou průvlaky a skyré průvlaky u schodiště, věnec a kari sítě. Vázání věmce a šalování stropu si necháme na další článek.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÉ DESKY

ZALOŽENÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

SEŘÍZNUTÍ VRCHNÍ ŘADY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ