DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM KROK ZA KROKEM - 1. ČÁST

Ikdyž je to už nějaký čas, co máme žádost o dotaci akceptovanou a peníze zarezervovány, napadlo mě sepsat článek ohledně podání žádosti krok za krokem. Vše jsem vyřizovala sama a byla to otázka několika dní. Proto se nebojte vyřídit si dotaci také sami.V první řadě, na stránkách www.novazelenausporam.cz naleznete všechny potřebné informace a hlavně, lze zde podat elektronickou žádost.

Nova Zelená úsporám má pro stavbu domu nově tři podoblasti: B.0; B.1; B.2 a doplňkovou B.3. My jsme žádali o podporu z oblasti B.2+B.3+na zelenou střechu. Tak trochu konkrétně:

Oblast B.2 je podpora pro výstavbu úsporných domů dle parametrů viz tabulka níže a její výše je 450.000,-. Pro nás z Ústeckého kraje je navíc zvýhodněna o 10%...tedy celkově se jedná o 495.000,-Podmínkou pro získání dotace je splnění parametrů z tabulky, povinná instalace systému nuceného větrání (rekuperace s účinností min 75%) a doložení faktur na dvojnásobek hodnoty dotace - protože vám vyplatí nejvýše polovinu vynaložených nákladů. Neprůvzdušnost dokazujete protokolem z měření zařízení využívající obnovitelnou energii (rekuperace, TČ, FVE...) musí být instalována odborně způsobilou osobou, což dokazuje protokol o instalaci.O dotaci z oblasti B.3 - 35.000,- lze žádat jen společně s některou jinou oblastí (B.0, B.1 nebo B.2) a jedná se o podporu na zpracování dokumentace, odborného posudku pro podání žádosti a na měření neprůvzdušnosti obálky budovy - Blowerdoor testu. Podmínkou je doložení faktur za dokumentaci a testy v minimální výši oněch 35.000,-.

Podpora pro výstavbu zelených střech je stanovena paušálně na 500,-/m2 zelené střechy. U nás to tedy dělá 17.600,-. Opět lze žádat pouze s některou oblastí na výstavbu domu a podmínkou je, že zelená střecha musí být na domě nebo na bezprostředně navazující stavbě (v našem případě na stání pro auta). Dále je nutno dodržet minimální výšku substrátu 8cm a minimálně 5 druhů rostlin. K žádosti jsem musela doplnit projekt zelené střechy, který tvořil půdorys, řez a technická zpráva.


Celkem tedy máme rezervováno 547.600,- a to už se vyplatí, pro to něco udělat.

Průběh podání žádosti je vcelku jednoduchý. Pro podání žádosti je třeba se registrovat do systému přes web, následně se vyplní elektronická žádost a nahrají se povinné přílohy:
- Odborný posudek (což je projekt a energetické hodnocení budovy), 
- Krycí list technických parametrů (vyplňuje autorizovaný energetický specialista), 
- Souhlas druhého vlastníka nemovitosti. 
 
Všechny dokumenty, včetně žádosti se donesou na krajské pracoviště, popřípadě lze vše vyřídit elektronicky. Já ale na pracoviště zašla raději osobně, abych se ujistila, že je vše v pořádku.
Pracovníci fondu zkontrolují žádost, případně vás vyzvou k doplnění chybějících dat, a vydají rozhodnutí o akceptaci žádosti. V tu chvíli máte prostředky rezervovány a běží lhůta 36 měsíců na dokončení domu.

Průběh dokončení realizace a potřebné dokumenty budu rozebírat v dalším článku, až to bude aktuální.

Níže ukázka z Krycího listu technických parametrů:Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

DRENÁŽ A ZÁSYP ZÁKLADŮ

HYDROIZOLACE SOKLU A ZATEPLENÍ XPS

RASTRY PRO SÁDROKARTONY A ZATEPLENÍ PODKROVÍ